28 February 2011

Haramain: 8 days more to go

Sabda Rasulullah Saw;
Kenalilah Allah saat suka, maka Dia akan mengenalmu saat susah


Ini bererti bahawa ketika dalam kemudahan hamba itu bertaqwa kepada Allah, menjaga semua batasan-batasannya, dan memelihara semua hak-haknya, maka sebenarnya ia telah memperkenalkan dirinya kepada Allah, dengan semua yang ia lakukan. Dengan mengenalkan diri kepada Allah maka terjadilah sebuah perkenalan khusus antara dirinya dengan Allah, yang kemudian mengharuskan Allah akan mengenalinya pada saat ia dalam kesulitan dan akan memelihara perkenalannya itu dalam kemudahan. Dengan perkenalan itu Allah akan menyelamatkannya dari segala kesulitan berkat pengenalannya. Pengenalan yang bersifat khusus ini menuntut seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan mencintainya serta memenuhi seruannya.

Jika hamba itu bersabar sebagaimana seharusnya, maka ujian yang diturunkan kepadanya akan berubah menjadi sebuah kurnia, dan yang tidak disukainya menjadi sangat menyenangkan. Kerana pada dasarnya, Allah menurunkan cubaan itu bukan untuk membinasakannya, tetapi untuk menguji sejauh mana kesabarannya dan ubudiyyahnya. Allah berhak disembah sekalipun hamba itu dalam kesulitan, hak yang sama juga ketika ia dalam kemudahan. Allah juga berhak disembah sekalipun keadaannya sangat menyulitkan, hak yang sama ia dapatkan ketika ia sedang keadaan senang.

Umumnya, orang tekun melakukan kewajiban u'budiyyah kerana ia senang, hal yang sama tetap ia harus lakukan meskipun ia berada dalam kesulitan. Perbedaan dalam melakukan kewajiban ini, kemudiaannya menempatkan hamba dalam tingkatan-tingkatan u'budiyyah, yang seterusnya menentukan kedudukannya di sisi Allah.

Petikan dari kitab'La Tahzan
oleh Dr. Aidh Abdullah Al-Qarni

No comments:

Post a Comment