28 February 2011

Akidah Yang Jelas dalam Diri

Berpegang dengan aqidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam dan pastinya perlu menjadikan Islam sebagai deen atau cara hidupnya.Justeru pegangan tersebut mestilah selari dengan dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-sunnah. Di antara keistimewaan aqidah suci ini, ialah kerana ianya diwarisi daripada Rasullah, para sahabat dan angkatan salafus-soleh serta para penyampai agama yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka oleh Rabb Yang Maha Penyayang.

Selain itu, Aqidah Islamiyah merupakan pentafsiran yang menyeluruh tentang kewujudan dan kehidupan manusia. Inilah rupa bentuk aqidah yang mesti disebatikan dalam jiwa manusia. Apabila hakikat ini jelas dan pentafsirannya ditegakkan dalam jiwa manusia,maka hati mereka akan bersih dari daripada seluruh kepalsuan dan kekotoran.Justeru konsep aqidah ini sekaligus menolak segala bentuk jahiliyah sama ada berupa nilai atau pemikiran.

Apabila manusia membebaskan diri dan hatinya daripada beriman kepada yang lain kecuali kepada Allah Yang Maha Esa serta berpegang teguh dengannya,manusia itu akan bebas daripada sebarang bentuk konkongan ideologi lain.
Pemikirannya akan hanya tertumpu pada Allah Taala dan akan lenyaplah segala kekeliruan dan kekacauan yang menyesatkan manusia.

Apa yang dihadapi oleh manusia dan apa yang dilaksanakan olehnya dalam kehidupan di dunia ini adalah yang lahir dari kenyataan akidah atau kepercayaannya.

Jikalau akidah yang terpateri dalam jiwanya itu baik dan benar, maka baik dan benarlah pula jalan yang ditempuhnya dan akan mudah pekerjaan yang dilakukannya.Tetapi jikalau akidah itu rosak maka jalan yang diharunginya pun binasa, sesat dan menyeleweng dari kebenaran hakiki.
Penetapan akidah Islamiah ini di dalam jiwa manusia itulah yang dapat mendidik kehidupan seseorang dan yang meninggikan nilainya.Dengan demikian akan terciptalah kesenangan, kegembiraan, ketenangan dan kenikmatan individu bahkan masyarakat.Firman Allah yang bermaksud,
 
”Barang siapa yang beramal soleh baik lelaki atau perempuan dan ia beriman, maka pastilah Kami(Allah) akan memberikan kehidupan padanya dengan kehidupan yang bahagia.”
(An-Nahl:97)
 
 
Oleh itu kita sebagai muslim mukmin amilin perlulah menjaga kondisi keimanan kepada Allah dengan mengislah diri dalam rangka membendung kerosakan akidah yang kian menular dalam masyarakat hari ini.

Janganlah kita terlalu yakin akidah yang kita pegang ini akan kekal selama-lamanya jika kita pun bersikap sambil lewa...kita perlu sedar..

No comments:

Post a Comment