06 December 2010

Zikir 3

 
 
70. Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
 Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

(Surah Al-Israa' : 70)
 
Kaedah baca :

  1. 20x setiap kali selepas solat fardhu 5 waktu
  2. Dibuat selama 10 hari
  3. Jumlah sebanyak 1000
  4. Jadikan zikir harian walaupun telah sembuh

No comments:

Post a Comment